Ślwice

Urząd w miejscowości: Ślwice

Kod pocztowy: 89-530

Poczta: Śliwice

Ulica: ul. Ks. Dr St.Sychowskiego 30

Telefon kontaktowy: 523340723

Adres email urzędu: sliwice@las.pl

Strona www: www.bip.sliwice.pl


mcdonalds ndg, nowa wies opole, popówko, poczta kozłowo
yyyyy

 

About the Author

You may also like these

No Related Post